Další potvrzení kvality

Nebývale často se nyní setkáváme s pomluvami ohledně kvality našeho koření. Nedávno byla na základě anonymního oznámení jedna z našich prodejen podrobena kontrole od SZIP.

A kontrola dopadla velmi dobře. Inspektoři si na kontrolu vzali dva vzorky koření a podrobili je důkladnému rozboru. A jak můžete vidět v přiložené fotokopii, oba vzorky prošli rozborem bez problémů.